Cải cách hành chính
 
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Tư Pháp tỉnh Ninh Thuận. 
11/10/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(12/11)
(08/11)
(07/11)
(25/10)
(11/10)
(10/10)
(04/10)
(23/09)
(04/09)
(26/08)