Chính trị - Xã hội
 
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính trong lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
11/09/2019 
 
Xem chi tiết tại đây