Chính trị - Xã hội
 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 
05/02/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa