Thông tin đấu thầu
 
Mời quan tâm đăng ký khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch một số dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh 
26/10/2021 
 
TẢI CHI TIẾT TẠI ĐÂY