Cải cách hành chính
 
Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. 
11/10/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(23/06)
(08/06)
(01/06)
(20/01)
(23/12)
(12/12)
(04/12)
(29/11)
(29/11)
(29/11)