Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận. 
05/08/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(05/08)
(05/08)
(15/07)
(15/07)
(05/07)
(05/07)
(02/07)
(21/06)
(10/06)
(10/06)