Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận. 
05/08/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(04/11)
(04/11)
(31/10)
(31/10)
(31/10)
(25/10)
(11/10)
(11/10)
(11/10)
(11/10)