Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận. 
05/08/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(04/11)
(04/11)
(31/10)
(31/10)
(31/10)
(25/10)
(11/10)
(11/10)
(11/10)
(11/10)