Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận. 
06/12/2018 
 

Ngày 26/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2013/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận 

Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký./.)           

  Xem chi tiết tại đây

 
Tin đã đưa
(11/09)
(11/09)
(06/09)
(03/09)
(03/09)
(03/09)
(27/08)
(27/08)
(23/08)
(05/08)