Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT (thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận 
11/09/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)
(08/06)
(01/06)
(20/01)
(23/12)