Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận 
01/06/2020 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(23/10)
(18/09)
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)
(08/06)