Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công và giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 
11/09/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)
(08/06)
(01/06)
(20/01)
(23/12)