Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
03/09/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)
(08/06)
(01/06)
(20/01)
(23/12)