Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y: lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: lĩnh vực Lâm nghiệp và lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
04/11/2019 
 
Xem chi tiết tại đây