Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y: lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: lĩnh vực Lâm nghiệp và lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
04/11/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(23/06)
(08/06)
(01/06)
(20/01)
(23/12)
(12/12)
(04/12)
(29/11)
(29/11)
(29/11)