Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y: lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: lĩnh vực Lâm nghiệp và lĩnh vực Phòng chống thiên tai thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
04/11/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(12/11)
(08/11)
(07/11)
(25/10)
(11/10)
(10/10)
(04/10)
(23/09)
(04/09)
(26/08)