Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận. 
15/07/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(04/11)
(04/11)
(31/10)
(31/10)
(31/10)
(25/10)
(11/10)
(11/10)
(11/10)
(11/10)