Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận 
05/07/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(11/10)
(11/10)
(11/10)
(11/10)
(11/09)
(11/09)
(06/09)
(03/09)
(03/09)
(03/09)