Chính trị - Xã hội
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 
11/07/2018 
 

Sáng ngày 10/7/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam-Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 chủ trì họp Ban Chỉ đạo. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Ban Chỉ đạo): Qua hơn 03 năm thực hiện Đề án xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh, với sự chỉ đạo quyết liệt Ủy ban nhân dân tỉnh và sự vào cuộc tích cực của các ngành, địa phương, đến nay đã có 6/12 cơ sở giết mổ tập trung đã hoàn thiện, đi vào hoạt động (đầu tư nâng cấp 4 cơ sở và xây mới 02 cơ sở) và đang triển khai xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc Nhật Thành Food tại thị trấn Phước Dân với công suất giết mổ 400 con gia súc/ngày đêm (dự kiến quý I/2019 đưa vào hoạt động). Đặc biệt là cơ sở giết mổ gia súc tập trung thành phố Phan Rang Tháp Chàm, sau hơn 15 năm triển khai gặp nhiều khó khăn, đến nay đã hoàn thành và đi vào hoạt động, giải quyết trình trạng giết mổ động vật không đảm bảo an toàn thực phẩm, gây ô nhiễm môi trường đã tồn tại nhiều năm trước đây. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2018 đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương xây dựng và thực hiện Kế hoạch sắp xếp, xử lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đủ điều kiện theo các quy định pháp luật (vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường,...), trọng tâm là trên địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam giao các Sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường phố biến về Luật Thú ý, các quy định pháp luật liên quan đến giết mổ động vật, vệ sinh an toàn thực phẩm,... để nâng cao nhận thức của các chủ cơ sở giết mổ và người tiêu dùng trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thịt gia súc, gia cầm; giao UBND các huyện, thành phố căn cứ Đề án của tỉnh và tình hình triển khai thực hiện để xây dựng Kế hoạch (hoặc điều chỉnh Kế hoạch đối với địa phương đã xây dựng Kế hoạch) triển khai thực hiện Đề án tại địa phương mình với lộ trình thời gian phù hợp, đảm bảo khả thi, hiệu quả, theo đúng quy định của Luật Thú y và các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, giao UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát lại các cơ sở giết mổ trên địa bàn để xây dựng Kế hoạch sắp xếp, xử lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đủ điều kiện hoạt động; giao UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm tại Cơ sở giết mổ gia súc phường Mỹ Hương; đối với các địa phương khác, chủ động kiểm tra, xử lý các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật; trường hợp cần thiết, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm./.

Minh Trung