Chính trị - Xã hội
 
Ban hành Quy định trách nhiệm thu thập, tổng hợp và chế độ báo cáo chỉ tiêu thống kê ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
26/11/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(12/08)
(12/08)
(11/08)
(11/08)
(08/08)
(08/08)
(06/08)
(06/08)
(05/08)
(05/08)