Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
 
Quyết định Về việc ban hành Quy trình tổ chức buổi tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
13/10/2021 
 
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY