Chính trị - Xã hội
 
Ban hành Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận. 
11/09/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(27/11)
(26/11)
(26/11)
(20/11)
(20/11)
(18/11)
(16/11)
(13/11)
(11/11)
(10/11)