Chính trị - Xã hội
 
Ban hành Quy định về hỗ trợ, khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2024. 
20/09/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(04/06)
(03/06)
(03/06)
(02/06)
(02/06)
(01/06)
(29/05)
(29/05)
(29/05)
(29/05)