Chính trị - Xã hội
 
Xếp hạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp tỉnh đối với Miếu Thuận Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phư 
20/11/2021 
 

Ngày 18/11/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2187/QĐ-UBND về việc xếp hạng Miếu Thuận Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước là Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp tỉnh.Miếu Thuận Khánh, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước

được xếp hạng là Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp tỉnh

 

Miếu Thuận Khánh là cơ sở tín ngưỡng có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân trong khu vực thôn Thuận Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước. Miếu còn bảo lưu nhiều giá trị về kiến trúc, văn hóa như: tư liệu Hán Nôm, sinh hoạt tín ngưỡng thờ Ngũ hành và các vị tiền hiền, hậu hiện đã có công đóng góp, phù hộ độ trì đối với người dân trong khu vực….

Việc xếp hạng Miếu Thuận Khánh nhằm xác lập cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng các dân tộc cũng như các tổ chức, cá nhân khi nghiên cứu, tham gia thực hành di sản tại Miếu Thuận Khánh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước trực tiếp quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị của di tích đã được xếp hạng theo quy định./.

Đào Nhật Đạc                                                    
Tin đã đưa
(20/12)
(27/11)
(25/11)
(24/11)
(24/11)
(24/11)
(22/11)
(19/11)
(19/11)
(19/11)