Chính trị - Xã hội
 
Xây dựng kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB tại 21 tỉnh - Năm 2021 
06/01/2021 
 

Ngày 06/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 21/UBND-KTTH về xây dựng kế hoạch Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB tại 21 tỉnh - Năm 2021./.

 
Tin đã đưa
(05/03)
(05/03)
(05/03)
(04/03)
(04/03)
(03/03)
(03/03)
(27/02)
(26/02)
(26/02)