Chính trị - Xã hội
 
Xây dựng hồ sơ đề cử Khu sinh quyển Thế giới thuộc tỉnh Ninh Thuận lấy Vườn Quốc gia Núi Chúa làm vùng lõi 
09/12/2019 
 

Ngày 06 tháng 12 năm 2019, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh làm việc với Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Viện sinh thái học miền Nam để nghe kết quả khảo sát và đề xuất xây dựng hồ sơ đề cử Khu sinh quyển Thế giới tại tỉnh Ninh Thuận lấy Vườn Quốc gia Núi Chúa làm vùng lõi. Cùng tham dự có lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học công nghệ, Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa; lãnh đạo UBND: Huyện Ninh Hải, huyện Thuận Bắc, thành phố Phan Rang Tháp Chàm.

Tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Hoàng Trí, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển đã trình bày tổng thể về tình hình xây dựng và phát triển của các Khu sinh quyển thế giới của các quốc gia trên thế giới (Hiện nay trên thế giới có 702 khu sinh quyển thế giới thuộc 122 quốc gia) cũng như các tỉnh thành trên cả nước (hiện nay nước ta có 09 khu sinh quyển thế giới). Nguyên lý cơ bản, ý nghĩa, mục đích,… xây dựng Khu sinh quyển thế giới; kết quả khảo sát, tiềm năng, thế mạnh của Vườn Quốc gia Núi Chúa; các sản phẩm vật thể, phi vật thể độc đáo, đặc sắc của tỉnh Ninh Thuận; các điều kiện, tiêu chí, chức năng, quy trình,… xây dựng, trình duyệt Khu sinh quyển thế giới; ý kiến của các chuyên gia dựa trên kết quả nghiên cứu và giám sát về Vườn Quốc gia Núi Chúa, đối chiếu với tiêu chí xây dựng Khu sinh quyển thế giới thì tỉnh Ninh Thuận có đủ điều kiện để xây dựng hồ sơ đề xuất.Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc


Theo kết quả các đề tài khoa học nghiên cứu tại Vườn Quốc gia Núi Chúa thời gian qua và khảo sát thực tế của Đoàn, Tỉnh Ninh Thuận cơ bản hội tụ đủ điều kiện để đề cử xây dựng hồ sơ Khu sinh quyển thế giới lấy Vườn Quốc gia Núi Chúa làm vùng lõi, vì Vườn Quốc gia Núi Chúa là một khu rừng đặc dụng hiếm có với sự phong phú, đa dạng cả về hệ động, thực vật trên cạn và dưới biển, là mẫu chuẩn duy nhất về hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng, độc đáo của Việt Nam và Đông Nam Á; Chà vá chân đen, Cheo cheo lưng bạc tưởng chừng tuyệt chủng ở Viêt Nam cách đây vài chục năm nhưng hiện nay vẫn còn tồn tại. Ngoài ra Ninh Thuận có các sản phẩm vật thể, phi vật thể rất độc đáo, đặc sắc,…, và hội đủ yếu tố để phát triển 03 vùng chức năng của Khu sinh quyển thế giới gồm: Vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh khẳng định mục tiêu xây dựng Khu sinh quyển thế giới nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, với nguyên lý cơ bản “bảo tồn cho phát triển và phát triển để bảo tồn”, đồng thời hỗ trợ nghiên cứu, giáo dục, giám sát và đào tạo... là phù hợp với chủ trương, định phát phát triển của Tỉnh. Việc xây dựng hồ sơ đề cử Khu sinh quyển Thế giới lấy Vườn Quốc gia Núi Chúa làm vùng lõi đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương.

Để việc xây dựng hồ sơ đề cử Khu sinh quyển thế giới nêu trên đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ, đúng quy định và kịp trình cho cơ quan có thẩm quyền trong năm 2020; thống nhất đề xuất của các thành viên dự họp, thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh, trong đó có 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; cơ quan thường trực là Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa; thành viên là lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan,… Lưu ý, khi xây dựng hồ sơ đề cử phải đánh giá thật kỹ, cụ thể việc bảo tồn và phát triển theo đúng nguyên lý cơ bản và tuân thủ các điều kiện, tiêu chuẩn quốc tế về Khu sinh quyển thế giới; gắn xây dựng Khu sinh quyển thế giới thuộc tỉnh Ninh Thuận với chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ tới và gắn kết hài hòa, phù hợp với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch du lịch và các quy hoạch có liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh đề nghị Ủy ban Quốc gia Chương trình Con người và Sinh quyển Việt Nam, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Viện sinh thái học miền Nam và các nhà khoa học, chuyên gia tổ chức có liên quan tạo điều kiện hỗ trợ, tư vấn cho Ban Chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn Ban quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa xây dựng hồ sơ đề cử Khu sinh quyển Thế giới thuộc tỉnh Ninh Thuận đảm bảo kịp thời, đúng quy định; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Tỉnh, nhất là xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm vật thể, phi vật thể độc đáo, đặc sắc của tỉnh, tạo thương hiệu sản phẩm sinh thái của tỉnh gắn với Khu sinh quyển Thế giới tại tỉnh Ninh Thuận./.

Minh Trung 
Tin đã đưa
(03/08)
(28/07)
(27/07)
(27/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(22/07)