Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
 
Quyết định Về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 tại Khu vực Công ty CP thực phẩm Cánh Đồng Việt 
17/09/2021