Chính trị - Xã hội
 
Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
11/08/2020 
 
 
Tin đã đưa
(18/09)
(16/09)
(10/09)
(09/09)
(09/09)
(09/09)
(09/09)
(08/09)
(08/09)
(03/09)