Chính trị - Xã hội
 
Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua các Tờ trình Nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2020 
27/11/2020 
 

Ngày 25,26,27/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp cho ý kiến 17 Tờ trình Nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2020. Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp.Toàn cảnh buổi họp


Tại cuộc họp lãnh đạo các Sở chủ trì soạn thảo Tờ trình Nghị quyết báo cáo tóm tắt nội dung cụ thể các Tờ trình; ý kiến góp ý của các đại biểu; ý kiến giải trình của các Sở; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất trình tại kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2020, gồm 17 Tờ trình, cụ thể: (1) Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (2) Nghị quyết về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021; (3) Nghị quyết phê duyệt Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (4) Nghị quyết phê duyệt Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (5) Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;(6) Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (7) Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận 5 năm 2021-2025; (8) Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án phát triển tín hiệu Phát thanh, truyền hình Ninh Thuận trên hạ tầng Internet (Chủ đầu tư: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh); (9) Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống máy phát thanh (Chủ đầu tư: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh); (10) Nghị quyết về kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021-2025; (11) Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; (12) Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; (13) Nghị quyết phê duyệt tổng quyết toán ngân sách năm 2019; (14) Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; (15) Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021 đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; (16) Nghị quyết phê duyệt Đề án tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Riêng đối với Tờ trình Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án di dân, tái định cư vùng sạt lở bờ sông, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (Chủ đầu tư: Chi cục Phát triển nông thôn), Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Chủ đầu tư rà soát báo cáo lại chi tiết cụ thể hơn.

Với các Tờ trình đã thông qua tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam giao các Sở có Tờ trình khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan bổ sung theo ý kiến góp ý; hoàn tất nội dung và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh trình HĐND tỉnh để Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định./.

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(25/01)
(25/01)
(22/01)
(22/01)
(21/01)
(21/01)
(21/01)
(21/01)
(20/01)
(19/01)