Kinh tế
 
Ủy ban nhân tỉnh họp đánh giá tình hình kinh tế- xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 
23/11/2021 
 

Chiều ngày 23/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có đồng chí: Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàng Thị Mỹ Hương, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh; lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và các Sở, ngành, địa phương.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp khó khăn bởi tác động tiêu cực của đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đến nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân; đồng thời đã ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến kinh tế - xã hội của Tỉnh. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, quyết tâm, linh hoạt, kịp thời, bám sát thực tiễn, vừa tích cực phòng, chống dịch COVID-19, vừa thực hiện chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế; tập trung khai thác có hiệu quả các nhóm ngành trụ cột, còn dư địa phát triển và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội, cuộc sống người dân. Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, kinh tế - xã hội duy trì ổn định và tăng trưởng khá, một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực; sản xuất nông nghiệp và nhóm ngành năng lượng tái tạo tăng trưởng cao; thu nội địa tăng khá; giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực; các dự án trọng điểm, động lực được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ; công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng được chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt hơn. Theo đó, có 09/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,04%; GRDP bình quân đầu người đạt 69,1 triệu đồng; Tổng vốn đầu tư xã hội khoảng 29.920 tỷ đồng, vượt 12,9% KH; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.907 tỷ đồng, đạt 100,2% KH; Tỷ lệ trường phổ thông đạt chuẩn Quốc gia đạt 53,7%; Tỷ lệ xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế đạt 93,8%; Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng nước sạch ở đô thị và nước hợp vệ sinh ở nông thôn đạt 96%; Tỷ lệ các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; Tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt KH).

 Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì phiên họp

 


Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; cùng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của các Sở, ngành, các cấp đã cùng UBND tỉnh vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm qua 2021 để đạt được kết quả trên.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 còn nhiều phức tạp. Tuy nhiên phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 gắn với việc mở cửa nền kinh tế. Đồng chí yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quyết tâm thực hiện đạt các mục tiêu đề ra trong năm 2022 và tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung triển khai có hiệu quả chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; trong đó: Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu; Hoàn thành và triển khai hiệu quả Đề án phát triển Ninh Thuận trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của cả nước; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các Đề án quy hoạch xây dựng; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2021 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trọng điểm, kích cầu du lịch; tăng cường kỷ luật tài chính, quản lý thu chi ngân sách. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Ngoài các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2022, 09 nhiệm vụ chủ yếu phát triển các ngành, lĩnh vực và 08 nhóm giải pháp chủ yếu đặt ra; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam yêu cầu: các cấp, các ngành phải tranh thủ từng giờ, từng ngày triển khai các công việc kiên quyết, mạnh mẽ, trách nhiệm cao nhất; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; phải quyết tâm hơn trong thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch linh hoạt, hiệu quả trên từng lĩnh vực và địa bàn quản lý. Đẩy nhanh tiến độ tiêm Vắc-xin bao phủ toàn dân, phấn đấu đạt 100% tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi, tạo nền tảng cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế bền vững. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định của Chính phủ; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, hội họp; đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền số, xã hội số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai quyết liệt Đề án tăng thu ngân sách từ đất đai; nghiên cứu để có các giải pháp, phương án xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, nhằm mục đích giải ngân vốn đầu tư công đạt được mục tiêu sớm hơn;...../.

Thanh Bình