Chính trị - Xã hội
 
Ủy ban nhân dân xã Phước Ninh tổ chức Lễ công bố công nhận xã Phước Ninh đạt chuẩn nông thôn mới 
02/06/2020 
 

Chiều ngày 29/5/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tham dự Lễ công bố công nhận xã Phước Ninh đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Phước Ninh có xuất phát điểm khá thấp, chỉ với 03/19 tiêu chí khi bắt đầu tiến hành xây dựng nông thôn mới. Kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp; các ngành thương mại, dịch vụ chậm phát triển. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa hình thành được các vùng sản xuất tập trung; việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; kết cấu hạ tầng thiết yếu ở nông thôn mới đáp ứng nhu cầu cơ bản về sản xuất và đời sống của nhân dân.

Với sự quyết tâm, nỗ lực, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Phước Ninh đã tận dụng và phát huy tốt nội lực và lợi thế của địa phương; huy động và lồng ghép hơn 42 tỷ đồng để thực hiện đồng bộ 11 nội dung của chương trình; trong đó doanh nghiệp và cộng đồng dân cư đóng góp gần 8,4 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, thể hiện sự thay đổi trong nhận thức của nhân dân về chương trình; phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. 

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đã đạt được những kết quả khá toàn diện, tích cực; bộ mặt nông thôn ngày một khang trang, xanh-sạch-đẹp hơn với nhiều hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, môi trường, giáo dục,… được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng. Đồng thời chính quyền địa phương đã thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi có hiệu quả cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả và tăng cường ứng dụng khoa học- công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Đến nay xã Phước Ninh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có những tiêu chí hoàn thành với chất lượng cao so với yêu cầu của chương trình như: 100% trường học đạt chuẩn về cơ sở vật chất;  hộ nghèo đạt tỷ lệ 2,77%; lao động có việc làm đạt tỷ lệ 93,86%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,6%.

Mặc dù không nằm trong kế hoạch phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2019 của tỉnh nhưng xã Phước Ninh đã quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, đăng ký bổ sung và về đích trong năm 2019, sớm trước 01 năm so với kế hoạch chung của tỉnh.Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi Lễ


Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ công bố công nhận xã Phước Ninh đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đáng tự hào trong xây dựng nông thôn mới mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Ninh đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong những năm qua. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc và yêu cầu của chương trình ngày một nâng cao, đặc biệt giai đoạn 2021-2025 Chính phủ sẽ ban hành Bộ tiêu chí mới với những chỉ tiêu của từng tiêu chí cao hơn Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020. Do đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, xã Phước Ninh cần tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo, ưu tiên bố trí nguồn lực, vận dụng sáng tạo cơ chế, chính sách chung vào điều kiện cụ thể của địa phương để thực hiện chương trình một cách có hiệu quả nhất; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để người dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia, thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới; xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Ninh sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả to lớn hơn nữa; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tiến đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn./.

Đức Nam 
Tin đã đưa
(01/10)
(29/09)
(28/09)
(25/09)
(25/09)
(22/09)
(18/09)
(16/09)
(10/09)
(09/09)