Y tế - Đời sống
 
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới 
24/04/2020 
 

Ngày 24/4/2020, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới, cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình, Phạm Văn Hậu, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, các sở, ban ngành liên quan; tại đầu cầu các huyện, thành phố có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các phòng ban liên quan.

Theo báo cáo của Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, tổng số người được cách ly từ khi phát sinh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến nay là 155 người, số người đã hoàn thành cách ly là 152, còn lại 03 người đang cách ly; đã lấy mẫu xét nghiệm 261 người, kết quả 259 người âm tính, 02 người dương tính (bệnh nhân 61, 67). Toàn tỉnh có 607.389 người được khai báo y tế, đạt 102,84% dân số, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố; các ngành, các địa phương và nhân dân trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện tích cực các biện pháp phòng chống dịch, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát.Toàn cảnh cuộc họp tại đầu cầu của tỉnh


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về công tác phòng chống dịch, trên tinh thần chống dịch như chống giặc; tuyệt đối không được chủ quan, lơ lỏng trong công tác triển khai phòng chống dịch; xem công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và lâu dài; phòng chống dịch đi đôi với phát triển kinh tế và ổn định xã hội; đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 23/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc phòng chống dịch bệnh của các tổ chức và nhân dân; tiếp tục rà soát kỹ các đối tượng để triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; đẩy mạnh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án năng lượng tái tạo để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Văn Tiến