Kinh tế
 
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019 
08/05/2019 
 

Ngày 06/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong tháng và chương trình công tác trọng tâm tháng 5/2019. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họpToàn cảnh phiên họp tại đầu cầu UBND tỉnh Ninh Thuận


Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2019 tiếp tục duy trì ổn định; sản xuất ở tất cả các ngành, lĩnh vực được chủ động thực hiện, đạt được kết quả tích cực, cụ thể: thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân 2018-2019, ước đến cuối tháng thu hoạch 4.544 ha lúa, đạt 26% diện tích gieo cấy, năng suất ước đạt 64,7tạ/ha; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân, với diện tích chuyển đổi (tính đến ngày 14/4) là 582,62ha/531,3 ha kế hoạch, vượt 9,66%; thực hiện 19 cánh đồng lớn/2.455,64 ha, đạt 85,47% kế hoạch; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2019 ước tăng 14,72% so với tháng 3/2019 và tăng 7,04% so tháng cùng kỳ; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 04 tăng 0,37% so với tháng trước, tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách ước đạt 471,2 tỷ đồng; lũy kế thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2019 là 1.679 tỷ đồng, đạt 62,19% kế hoạch; tổng chi ngân sách nhà nước trong 04 tháng đầu năm là 1.732 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch; tổ chức thành công Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019, các hoạt động chuỗi sự kiện Lễ hội và các hoạt động chào mừng các ngày nghĩ lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5; các công trình, dự án được tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo khánh thành và khởi công theo kế hoạch. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người, cây trồng-vật nuôi thực hiện sâu sát, đồng bộ, không để phát sinh dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tuy có cố gắng nhưng một số trường hợp còn khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai của một số dự án quy mô lớn; giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển còn chậm; Đề án tăng thu ngân sách từ đất đai và triển khai các dự án khu đô thị còn chậm; Trung tâm Phục vụ hành chính công chưa đưa vào hoạt động.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng 4/2019. Để tiếp tục duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế - xã hội, nhất là hoàn thành kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2019; đồng chí đề nghị các ngành, địa phương ngoài các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 theo báo cáo; các ngành, địa phương chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là các Nghị quyết số 01/NQ-CP , 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh thực hiện mục tiêu phát triển nhanh; tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thành các nội dung (Chương trình, Đề án) tham mưu trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy thông qua trong tháng 5 và 6 tháng đầu năm 2019 đảm bảo chất lượng về nội dung và thời gian quy định; tập trung đẩy nhanh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, trong đó ưu tiên giải ngân nhanh các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn ứng trước, tập trung đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến xây dựng, đấu thầu, thanh quyết toán; tăng cường phối hợp kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, công trình trọng điểm, có quy mô lớn, tạo sức lan tỏa để đóng góp cho tăng trưởng; đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước theo kế hoạch, lộ trình đề ra; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án BT, các dự án khu đô thị trên địa bàn; tăng cường kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn; tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đảm bảo an toàn, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, không để xảy ra tiêu cực;..../.

Thanh Bình