Chính trị - Xã hội
 
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2018 
03/10/2018 
 

Ngày 02/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên thường kỳ tháng 9, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp.Toàn cảnh phiên họp tại đầu cầu UBND tỉnh Ninh Thuận

Theo báo cáo, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 trong bối cảnh có những khó khăn và  thuận lợi, thách thức đan xen, UBND tỉnh đã kịp thời quán triệt và ban hành kế hoạch triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành theo Nghị quyết của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ đột phá để tập trung chỉ đạo, đã khơi dậy tinh thần chủ động, vượt khó, phát huy nội lực của các cấp, các ngành và địa phương, sự nỗ lực, sáng tạo của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm được duy trì ổn định, một số lĩnh vực tăng nhanh, vị thế của Tỉnh được nâng lên, tập trung phát triển mạnh các nhóm ngành đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, góp phần biến các khó khăn thách thức thành động lực phát triển; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục đạt thứ hạng cao, chỉ số PCI được cải thiện, lượng du khách tăng khá, thu ngân sách đạt khá; xuất khẩu lao động tăng cao, vượt kế hoạch năm. Cụ thể: Tổng sản phẩm nội tỉnh ước đạt 11.774 tỷ đồng, tăng 10,2% cùng kỳ;  thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.903 tỷ đồng, bằng 82,8% kế hoạch năm, tăng 16,4% cùng kỳ; giải quyết việc làm mới cho 13.989 lao động, đạt 90,3% kế hoạch năm, tăng 1,3% so cùng kỳ; đào tạo nghề cho 6.873 người, đạt 80,9% kế hoạch năm và tăng 8,2% so cùng kỳ. Công tác chỉ đạo điều hành đã bám sát và triển khai đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, chương trình trọng tâm, nhiệm vụ đột phá, các chủ trương, giải pháp về chống hạn và sắp xếp, kiện toàn bộ máy được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, đúng lộ trình kế hoạch đề ra; cơ chế chính sách đặc thù được tập trung chỉ đạo triển khai, đã tranh thủ được nhiều nguồn vốn giao bổ sung ngoài kế hoạch của Trung ương; đổi mới và tăng cường quảng bá, xúc tiến đầu tư  với nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả, gắn với kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh, đã thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế, tập trung vào các khâu trọng tâm, đột phá của Tỉnh; Hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp được quan tâm nhiều hơn, tổ chức thường xuyên và nâng cao hiệu quả các hội nghị gặp mặt, đối thoại, giải quyết kịp thời hơn các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Lĩnh vực xã hội: Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt hơn; công tác tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên Đán đạt được mục tiêu: vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; đời sống nhân dân vùng nông thôn, miền núi tiếp tục ổn định và được cải thiện; kỷ luật kỷ cương hành chính, công vụ được chỉ đạo tăng cường, công tác giao quân bảo đảm an toàn, đạt chỉ tiêu và chất lượng; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.  

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương để khắc phục các tồn tại, khó khăn và tiếp tục duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế - xã hội, nhất là hoàn thành kế hoạch công tác năm 2018; ngoài các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV đã nêu tại Báo cáo; đồng chí yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục quyết liệt thực hiện đồng bộ, có kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 19- 2018/NQ-CP, 35/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; trực tiếp chỉ đạo sát sao, quyết liệt, triển khai hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Tập trung xây dựng các Nghị quyết để tham mưu trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018 theo đúng trình tự thủ tục và thời gian quy định. Triển khai cụ thể: Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023; Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 30/8/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận. Tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ ngân sách nhà nước từ khâu dự toán đến điều hành, thực hiện, quyết toán; theo dõi tình hình thời tiết, mực nước các hồ chứa để chủ động chỉ đạo các biện pháp đảm bảo kế hoạch chống hạn theo các phương án, phù hợp tình hình kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2018; tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là kiểm soát có hiệu quả bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng; tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; duy trì, phát huy kết quả đạt được về xuất khẩu lao động 9 tháng đầu năm, tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác này các tháng còn lại năm 2018 và các năm tiếp theo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2018 – 2019, nhất là đảm bảo nhà vệ sinh, cung cấp nước sạch trong trường học ngay đầu năm học mới; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, hoạt động của các loại tội phạm. tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả các kết luận thanh tra; thực hiện tốt kế hoạch giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài;…./.

Thanh Bình