Kinh tế
 
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2020 
30/07/2020 
 
Ngày 28/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 7, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong tháng và chương trình công tác trọng tâm tháng 8. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu chủ trì phiên họp.Toàn cảnh phiên họp tại đầu cầu UBND tỉnh Ninh Thuận


Thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh tiếp tục gặp khó khăn “kép” về tình hình dịch Covid-19, hạn hán... Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh; sự chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của UBND Tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân đã kịp thời khắc phục những khó khăn, thách thức; tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; tình hình kinh tế- xã hội trong tháng 7 năm 2020 của tỉnh vẫn duy trì ổn định; sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, khai thác thủy sản cơ bản đạt kế hoạch;  cụ thể: gieo trồng vụ Hè thu, ước diện tích gieo trồng đạt 20.953 ha; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7/2020 tăng 15,9 % , lũy kế 7 tháng đầu năm tăng 52,5% so cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2020 ước đạt 2.069,6 tỷ đồng, tăng 11,95% so với cùng kỳ năm trước; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2020 tăng 0,45% so với tháng trước; tăng 2,21% so với tháng 12 năm trước; tăng 5,53% so cùng kỳ năm trước; CPI bình quân 7 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước tăng 5,19%; tổng thu ngân sách tháng 7/2020 trên địa bàn tỉnh đạt 350 tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa 1.490 tỷ/2.700 tỷ đồng, đạt 55,2% dự toán; thu xuất nhập khẩu đạt 630/800 tỷ đồng đạt 78,75%); tổng chi ngân sách nhà nước trong tháng 7/2020 đạt 3.198 tỷ đồng/6.495 tỷ đồng, đạt 49% dự toán được Hội đồng nhân dân tỉnh giao....

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ trách nhiệm của các ngành, các địa phương và người đứng đầu của các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm để đạt được kết quả trên. Đồng chí nhấn mạnh, với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp; tại Việt Nam đã xuất hiện trở lại; hiện nay Thành phố Đà Nẵng đã thực hiện giãn cách xã hội; biến đổi khí hậu, điều kiện thời tiết cực đoan vẫn tiếp diễn; để thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, ứng phó hạn hán, vừa bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 8/2020; đồng chí  yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; kiên quyết không để dịch tái phát tại Ninh Thuận; thực hiện đầy đủ các biện pháp  chủ động kiểm soát dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2650/UBND-VXNV ngày 26/7/2020; Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ về phiên họp trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 06 năm 2020; Kết luận số 72-KL/TU ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2020, đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và phát triển của tỉnh; Thực hiện hiệu quả thu ngân sách, nhất là từ nguồn lực đất đai; Đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, đất đai, môi trường;……/.

Thanh Bình