Kinh tế
 
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2019 
05/06/2019 
 

Sáng ngày 04/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong tháng và chương trình công tác trọng tâm tháng6/2019. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp.Toàn cảnh phiên họp tại đầu cầu UBND tỉnh Ninh Thuận


Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019 tiếp tục duy trì ổn định; sản xuất ở tất cả các ngành, lĩnh vực được chủ động thực hiện, đạt được kết quả tích cực, nhất là thu ngân sách, sản xuất nông nghiệp, sản xuất giống thủy sản duy trì và tăng khá cao, dịch vụ du lịch, sản xuất công nghiệp và các dự án năng lượng (điện mặt trời, điện gió) đẩy nhanh tiến độ khánh thành đưa vào hoạt động theo kế hoạch, cụ thể: kết thúc thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân 2018-2019 với tổng diện tích 30.075,5 ha, vượt 3,7% kế hoạch, tăng 5,2% so cùng kỳ Đông Xuân 2017 – 2018; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 ước tăng 12% so với tháng cùng kỳ 2018, tính chung 5 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành ước đạt 99,98% so với cùng kỳ năm 2018; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 05 tăng 0,73% so với tháng trước, tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước; CPI bình quân năm tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018 tăng 2,84%. Tính chung trong tháng 5/2019, các dự án điện gió và điện mặt trời đã đóng góp tăng thêm 95,2 triệu kWh, góp phần tăng sản lượng điện sản xuất so cùng kỳ (+70,8%); thu ngân sách ước đạt 438,7 tỷ đồng; tổng chi ngân sách nhà nước trong 05 tháng đầu năm là 2.059 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch. Đối với hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch: ước lượt khách du lịch tháng 5/2019 đạt 393.600 lượt, tăng 27,7% so cùng kỳ; lũy kế 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1.693.600 lượt, đạt 72,1% kế hoạch,  tăng 16,7% so cùng kỳ năm 2018; Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ, kịp thời;.... Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là: giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển đã chỉ đạo quyết liệt, nhưng vẫn chưa chuyển biến, giải ngân còn thấp; triển khai các dự án BT, dự án khu đô thị thực hiện vẫn còn chậm.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng 5/2019. Để tiếp tục duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế - xã hội, nhất là hoàn thành kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2019; đồng chí đề nghị các ngành, địa phương ngoài các nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 theo báo cáo; các ngành, địa phương chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể: Giám đốc các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên cương vị, trọng trách của mình, động viên, khích lệ, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và ý chí phấn đấu vươn lên của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong từng Sở, ngành, địa phương; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; chủ động, linh hoạt ứng phó với diễn biến tình hình; tập trung mọi nỗ lực để vượt qua khó khăn, thách thức; kiên định các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tập trung đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tiếp tục tập trung hoàn thành các nội dung (Chương trình, Đề án) tham mưu trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy thông qua trong tháng 6 đảm bảo chất lượng về nội dung và thời gian quy định; các Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019, HĐND tỉnh khóa X. Nghiêm túc, quyết liệt nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời, từng Sở, ngành, địa phương có kế hoạch, giải pháp cụ thể tạo thuận lợi thu hút, khơi thông các nguồn vốn ngoài nhà nước, khuyến khích mạnh mẽ đầu tư tư nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch bệnh cây trồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm; nhất là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi đang diễn ra diện rộng của cả nước. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhất là các dự án điện (điện gió, điện mặt trời) để sớm hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu, giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. tiếp tục tập trung chuẩn bị các điều kiện, tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học năm 2019, bảo đảm thuận lợi cho học sinh và gia đình, có chất lượng, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020……/.

Thanh Bình