Kinh tế
 
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2018 
03/05/2018 
 

Sáng ngày 03/5/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và chuơng trình công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.Toàn cảnh phiên họp


Theo báo cáo, tình hình kinh tế- xã hội trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018 tiếp tục duy trì ổn định; sản xuất ở tất cả các ngành, lĩnh vực được chủ động thực hiện, đạt được kết quả tích cực, nhất là sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, sản xuất giống thủy sản, khai thác thủy sản, dịch vụ du lịch tăng so cùng kỳ; tổ chức tốt “Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Thuận năm 2018” tại Hà Nội. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2018) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2018); Lễ Khai mạc, bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI năm 2017–2018. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người, cây trồng-vật nuôi thực hiện sâu sát, đồng bộ, không để phát sinh dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông đường bộ giảm trên cả 3 tiêu chí.Đ/c Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp


Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương nhằm tiếp tục duy trì ổn định kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành công tác 6 tháng đầu năm 2018; đồng thời khắc phục những tồn tại, khó khăn tháng 4/2018; các ngành cần tập trung chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; xác định năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”; tăng cường đối thoại, tiếp công dân, nâng cao nhận thức tác phong, lề lối làm việc, đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời quán triệt chủ đề hành động năm 2018 là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, chỉ đạo thực hiện chủ đề hành động của ngành mình, cấp mình, quyết liệt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra, nhất là phải xác định cụ thể nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để tập trung thực hiện, định kỳ hàng tháng, quý báo cáo UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thành các nội dung (Chương trình, Đề án) tham mưu trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy thông qua trong tháng 5 năm 2018 đảm bảo chất lượng về nội dung và thời gian quy định. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2018, HĐND tỉnh khóa X. Các Sở, ngành, địa phương khẩn trương đẩy nhanh công tác giao chi tiết kế hoạch vốn và thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, trong đó ưu tiên giải ngân nhanh các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn ứng trước, tập trung đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến xây dựng, đấu thầu, thanh quyết toán. Tập trung triển khai công tác chống hạn theo kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tại địa phương. Nâng cao trách nhiệm công tác thông tin báo chí, kịp thời, đúng lúc, đúng nơi. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai Kế hoạch vụ Hè Thu 2018; điều tiết nước tưới tiêu phù hợp, tập trung chỉ đạo tốt phương án chống hạn năm 2018; tập trung bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, nhất là kiểm soát tốt tình hình mùa khô 2018; phối hợp với các cơ quan liên quan có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn, ngăn chặn ngư dân khai thác, mua bán hải sản trái phép khu vực biển nước ngoài. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng…../.

Thanh Bình