Kinh tế
 
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2019 
28/03/2019 
 

Ngày 27/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội Quý I và chương trình công tác trọng tâm Quý II/2019. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp.Toàn cảnh phiên họp tại đầu cầu UBND tỉnh Ninh Thuận


Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội quý I tiếp tục duy trì ổn định; sản xuất ở tất cả các ngành, lĩnh vực được chủ động thực hiện, đạt kết quả tích cực, cụ thể: Về kinh tế: Tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 8.218 tỷ đồng, tăng 14,4% so cùng kỳ; về công nghiệp - xây dựng: Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp – xây dựng ước đạt 2.950 tỷ đồng, tăng 25% cùng kỳ; các ngành dịch vụ: Giá trị sản xuất toàn ngành dịch vụ ước đạt 3.298 tỷ đồng, tăng 9,7% cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng cao, tăng 84,4%, nhất là thu hải quan tăng mạnh; tổng chi ngân sách 03 tháng ước đạt 1.400 tỷ đồng, bằng 26,2% dự toán năm. Đối với phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể: số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng khá, số lao động đăng ký trong doanh nghiệp thành lập mới tăng cao, gấp 3 lần cùng kỳ, số doanh nghiệp đăng ký ngừng hoạt động giảm 19% so cùng kỳ; thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo dịch vụ công mức độ 4 vượt mục tiêu Chính phủ quy định. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo được thực hiện tốt hơn; công tác tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên Đán đạt được mục tiêu; công tác quân sự quốc phòng được bảo đảm, giao quân an toàn, đạt chỉ tiêu và chất lượng; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra....

Bên cạnh đó vẫn tồn tại một số khó khăn hạn chế như: Giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt thấp; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuy có cố gắng nhưng một số trường hợp còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai của một số dự án quy mô lớn;....

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong quý I/2019. Để tiếp tục duy trì kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, khó khăn trong Quý I và hoàn thành các nhiệm vụ trong tháng 4 và Quý II năm 2019; đồng chí đề nghị các ngành, địa phương ngoài các nhiệm vụ trọng tâm theo báo cáo; các ngành, địa phương cần thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục quán triệt phương châm của năm 2019 của Chính phủ: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả"; triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là các Nghị quyết số 01/NQ-CP , 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi sát tình hình, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ thể, hướng vào đầu ra của sản phẩm công việc; phấn đấu cùng với Tỉnh hoàn thành thắng lợi vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn thành các nội dung (Chương trình, Đề án) tham mưu trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy thông qua trong tháng 4 và quý II năm 2019 đảm bảo chất lượng về nội dung và thời gian quy định. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các Nghị quyết HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019, HĐND tỉnh khóa X. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Tập trung chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh; chủ động ứng phó trước tác động bất lợi từ bên ngoài, biến nguy cơ, thách thức thành cơ hội; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, nghiêm khắc kiểm điểm trách nhiệm, xử lý các trường hợp gây chậm trễ trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Tập trung chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, bệnh tai xanh, bệnh lở mồm long móng; xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh, không để phát sinh ổ dịch mới; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn làm lây lan dịch bệnh. Tiếp tục kiểm soát tình hình thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, siết chặt kỷ cương về tài chính - ngân sách, không bổ sung ngân sách cho các hoạt động hội nghị, tiếp khách, đi công tác ngoài tỉnh, mua sắm tài sản, ô tô chưa cần thiết. Chuẩn bị tốt nội dung tổ chức Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2019), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); chuẩn bị tốt tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2019. Tiếp tục đôn đốc hoàn thành các thủ tục đầu tư; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án, công trình trọng điểm. Tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ số thành phần còn thấp của các chỉ số (PAR INDEX, PCI, PAPI, SIPAS, ICT INDEX). Tập trung hoàn thành chỉ số đánh giá năng lực các Sở, ngành, cấp huyện (DCCI). Tập trung chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện đảm bảo cuộc tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019 bắt đầu từ ngày 01/4/2019./.

Thanh Bình