Kinh tế
 
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2018 
06/11/2018 
 

Ngày 05/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên thường kỳ tháng 10, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm và chương trình công tác tháng 11 năm 2018. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp.Toàn cảnh phiên họp tại đầu cầu UBND tỉnh Ninh Thuận


Theo báo cáo, thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018 tiếp tục duy trì ổn định; nhất là dịch vụ du lịch, khai thác hải sản, sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, thu hút đầu tư tiếp tục duy trì đạt kết quả tích cực; chuẩn bị kịp thời, đầy đủ các nội dung để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ bảy (họp bất thường) năm 2018; tổ chức tốt các hoạt động “Lễ hội Katê của người Chăm theo đạo Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận năm 2018; kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai kịp thời; công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người, cây trồng-vật nuôi thực hiện sâu sát, đồng bộ, không để phát sinh dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cụ thể: Sản lượng khai thác hải sản trong tháng ư­ớc đạt 5.102,9 tấn; lũy kế 10 tháng năm 2018 là 102.487,9 tấn, tăng 8,5% so cùng kỳ, đạt 97,3% kế hoạch; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2018 ước tăng gần 10% so cùng kỳ; lũy kế 10 tháng/2018 chỉ số sản xuất toàn ngành ước tăng 9,02% so cùng kỳ; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tiếp tục tăng và tăng 0,32% so với tháng trước, tăng 3,97% so cùng kỳ năm 2017; bình quân mười tháng năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 tăng 3,79%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 10/2018 ước đạt 1.710 tỷ đồng, tăng 0,76% so với tháng trước và tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017; lũy kế 10 tháng năm 2018 ước đạt 16.472 tỷ đồng, tăng 13,79% so cùng kỳ và đạt 78,4% kế hoạch năm 2018; công tác tiếp công dân được duy trì, giải quyết kịp thời, đúng trình tự thủ tục, trong tháng các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 128 lượt/128 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp là 245 đơn (240 khiếu nại, 05 tố cáo), đã giải quyết 133 đơn (130 khiếu nại, 03 tố cáo), đạt tỉ lệ 54,28%; đơn tồn chuyển sang tháng sau 112 đơn (110 khiếu nại, 02 tố cáo);….

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các địa phương để khắc phục các tồn tại, khó khăn trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018, đồng thời tiếp tục duy trì kết quả kinh tế - xã hội đạt được trong thời gian qua, làm động lực hoàn thành công tác kế hoạch năm 2018; ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nêu tại Báo cáo; đồng chí yêu cầu lãnh đạo các cấp, các ngành chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 và thời gian còn lại của năm 2018 sau: Tập trung đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch năm 2018, đánh giá rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND tỉnh về kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 19- 2018/NQ-CP, 35/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh); những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ; trên cơ sở đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019; đồng thời, đánh giá kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2018 của từng ngành, địa phương; tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị kỹ, chất lượng các nội dung báo cáo, Tờ trình tại kỳ họp cuối năm 2018 của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy; Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X. Từng Sở, ngành, địa phương căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế- xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023; Nghị quyết số 113/NQ-CP ngày 30/8/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tập trung và chủ động triển khai các công việc, đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các công việc theo thẩm quyền quy định. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc; đồng thời tham mưu chỉ đạo đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án lớn, công trình quan trọng, các chương trình mục tiêu quốc gia, kiên quyết không gia hạn, chuyển tiếp đối với các dự án giải ngân chậm tiến độ; tham mưu chỉ đạo giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo lộ trình, giảm tỷ lệ chi thường xuyên, tăng tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển, bảo đảm cơ cấu thu chi ngân sách nhà nước hợp lý; tập trung chỉ đạo kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2018, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với tình hình nguồn nước và vụ Đông Xuân 2018-2019; chủ động rà soát cung cầu, xây dựng phương án bảo đảm hàng hóa đáp ứng nhu cầu, nhằm ổn định thị trường giá cả, nhất là trong dịp Tết Dương lịch và dịp Tết Nguyên đán năm 2019; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế,…nhằm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng và tạo nguồn thu ngân sách cho tỉnh; tập trung theo dõi, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện đối các dự án khu đô thị mới, khu dân cư đã triển khai thi công đúng tiến độ và đảm bảo các quy định của pháp luật; nhất là rà soát về thủ tục, hồ sơ pháp lý các dự án khu đô thị mới, các dự án khu dân cư đang triển khai hoặc đã có chủ trương; chủ động rà soát, sắp xếp lại các điểm trường, biên chế giáo viên phù hợp, điều chuyển từ nơi thừa biên chế sang nơi thiếu, thực hiện tinh giản biên chế, giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập để có điều kiện bổ sung cho nơi còn thiếu biên chế giáo viên, không để thiếu giáo viên, ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng miền núi; tập trung chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh các “điểm nóng” về an ninh, trật tự; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; triển khai các biện pháp ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi;…/.

Thanh Bình