Kinh tế
 
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2019 
29/01/2019 
 

Ngày 28/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và chương trình công tác trọng tâm tháng 02/2019. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp.Toàn cảnh phiên họp tại đầu cầu UBND tỉnh Ninh Thuận


Theo báo cáo, tình hình kinh tế- xã hội trong tháng ổn định; sản xuất ở tất cả các ngành, lĩnh vực được chủ động thực hiện, đạt kết quả tích cực, cụ thể: thực hiện gieo trồng vụ Đông Xuân 2018 – 2019, ước đến cuối tháng 01/2019 gieo trồng đạt 30.715 ha, tăng 5,9% kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2019 tăng 0,06% so với tháng trước; tăng 2,56% so cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2019 ước đạt 1.829,5 tỷ đồng, tăng 3,79% so với tháng trước và tăng 17,04% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 01/2019 ước thu đạt 270 tỷ đồng (trong đó: Thu nội địa 210 tỷ/2.400 tỷ; thu xuất, nhập khẩu là 60 tỷ/300 tỷ); tổng chi ngân sách nhà nước tháng 01/2019 ước đạt 446 tỷ đồng, đạt 8,3% dự toán chi năm 2019; vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trên địa bàn tỉnh trong tháng 1/2019 giải ngân đạt 67,6 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước (trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 46,9 tỷ đồng, giảm 13,6%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 20,7 tỷ đồng, giảm 1,6% % so cùng kỳ năm trước); tổ chức thành công gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2019; chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung để phục vụ chu đáo cho nhân dân đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người, cây trồng-vật nuôi thực hiện sâu sát, đồng bộ, không để phát sinh dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí;....


Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng 01/2019. Để tiếp tục duy trì ổn định kinh tế - xã hội, nhất là hoàn thành công tác kế hoạch quý I năm 2019; đồng chí đề nghị các ngành, địa phương ngoài các nhiệm vụ trọng tâm theo báo cáo; trong tháng 02 và quý I năm 2019 cần thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: đề cao trách nhiệm, quyết tâm, phấn đấu ngay từ những ngày đầu năm mới, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 03/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; xây dựng và triển khai kế hoạch của ngành mình, cấp mình, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo mục tiêu, chương trình, kế hoạch đã đề ra; Tập trung chuẩn bị các hoạt động cụ thể để đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi; đồng thời chủ động tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau những ngày nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và nhu cầu giao dịch của Nhân dân; tiếp tục hoàn hành việc cụ thể hóa, tham mưu triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp cuối năm 2018; tập trung chỉ đạo xây dựng các Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019; Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018- 2019, gắn với thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng sản xuất các mô hình cánh đồng lớn; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải, bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán 2019; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị một cách thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, thận trọng; chuẩn bị chu đáo các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm thực phẩm, nhất là tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019;...../.

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(13/07)
(10/07)
(30/06)
(24/06)
(06/05)
(06/05)
(21/04)
(04/03)
(18/02)
(11/02)