Kinh tế
 
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án điện mặt trời 450 MW tại xã Phước Minh 
18/06/2020 
 

Ngày 17/6/2020, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Hậu đã tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng tại dự án điện mặt trời 450MW tại xã Phước Minh và các đường dây 500kV, 220kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. Tham dự buổi kiểm tra và làm việc có: Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo Công ty công trình khai thác thủy lợi tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, Tổ trưởng Tổ Công tác đảm bảo an ninh tại các dự án trên địa bàn tỉnh của Công an tỉnh, Lãnh đạo Công an huyện Thuận Nam, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã: Phước Minh, Nhị Hà, Phước Ninh và Lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam.Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu và các ngành tại hiện trường


Sau khi nghe Nhà đầu tư và các ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án trong thời gian qua.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Hậu đã nhấn mạnh đây là dự án trọng điểm của tỉnh đã được Thường trực Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo phải khẩn trương tổ chức thực hiện đầu tư dự án đảm bảo theo đúng thời gian quy định góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh nhà và giải tỏa công xuất cho các dự án điện trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần đó, các thủ tục đầu tư được triển khai thực hiện hết sức khẩn trương, tích cực và ngày 03/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND về việc quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 200kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. Căn cứ chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp cùng với Nhà đầu tư và cuộc với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và tích cực khẩn trương triển khai thực hiện dự án đảm bảo đáp ứng với tiến độ đã đề ra.Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Hậu và các ngành tại hiện trườn


Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Hậu đánh giá cao và ghi nhận việc phối hợp của các Sở, ngành, địa phương, lực lượng Công an các cấp và Nhà đầu tư trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tập trung xử lý các công việc liên quan đến dự án được thông suốt, đồng bộ, đảm bảo về mặt tiến độ triển khai của dự án. Để dự án hoàn thành kịp tiến độ, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phải tập trung nguồn nhân lực, đẩy nhanh công tác thi công triển khai thực hiện đồng bộ các hạng mục của dự án nhưng phải đáp ứng và tuân thủ đúng quy định pháp luật, không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện. Chú trọng việc triển khai thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương và trong quá trình triển khai dự án cần đồng bộ giữa các cấp và lực lượng Công an, phải chặt chẽ, đúng quy định, tạo điều kiện cho Nhà đầu tư thực hiện hoàn thành dự án. Bên cạnh đó lưu ý làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại dự án cũng tại địa phương để công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp của tỉnh diễn ra trong thời gian tới an toàn và thành công tốt đẹp./.

Huy Hiệu