Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
 
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh về công tác phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất trong các Khu công nghiệp 
19/09/2021 
 

Sáng ngày 18/9/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Tấn Cảnh chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh nghe báo cáo về công tác phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất trong các Khu công nghiệp.

Sau thời gian thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19, đến nay, dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát mặc dù còn một số ổ dịch quy mô nhỏ đang trong thời gian giám sát dịch tễ. Bên cạnh đó, vẫn còn mối nguy cơ từ bên ngoài và bên trong là các yếu tố phức tạp khó lường, tiềm ẩn nguy cơ dịch xâm nhập và lây lan nếu không quyết tâm và quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch, nhất là việc chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nhằm chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp, đảm bảo thực hiện mục vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2747/KH-UBND ngày 04/6/2021 về phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 4454/KH-UBND ngày 25/8/2021 về triển khai hoạt động sản xuất an toàn tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Trên cơ sở Kế hoạch phòng, chống dịch tại Khu công nghiệp, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp đã chủ động xây dựng Kế hoạch, phương án hoạt động sản xuất trong điều kiện phòng, chống dịch cho riêng đơn vị mình đảm bảo phù hợp với đặc thù công việc của doanh nghiệp.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh chủ trì buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phan Tấn Cảnh - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo kịp thời, an toàn cho hoạt động sản xuất; tiếp tục tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là khâu vận chuyển, tiếp nhận hàng hoá tại doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị chủ doanh nghiệp phổ biến, quán triệt, yêu cầu toàn thể người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; chủ động cập nhật thông tin về phòng, chống dịch của tỉnh, địa phương, thường xuyên theo dõi Bản đồ diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trên website của tỉnh (http://www.ninhthuan.gov.vn/Pages/default.aspx) để có phương án bố trí, sử dụng lao động cho phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch.

Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm ổn định để sản xuất an toàn; đề nghị các doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục cùng đồng hành với tỉnh trong công tác phòng, chống dịch để sớm vượt qua đại dịch, trở lại trạng thái bình thường mới.

Đức Nam