Kinh tế
 
Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp, làm việc liên danh nhà đầu tư Total – Novatek Zarubezneft – Siemens 
26/07/2019 
 

Chiều ngày 25/7/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Hậu chủ trì buổi làm việc với liên danh nhà đầu tư Total – Novatek Zarubezneft – Siemens về đề xuất dự án điện khí LNG Cà Ná.

Tại buổi làm việc, liên danh nhà đầu tư Total – Novatek Zarubezneft – Siemens báo cáo về năng lực của nhà đầu tư mới Công ty Zarubezneft; báo cáo kết quả nghiên cứu tiếp theo về địa chất, khí tượng, thủy văn khu vực đề xuất đầu tư dự án LNG Cà Ná, công suất 6.000 MW (gồm 04 nhà máy, mỗi nhà máy công suất 1.500 MW); đồng thời đề nghị tỉnh hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan về quy hoạch Trung tâm điện lực Cà Ná để Liên danh nhà đầu tư thuê tư vấn lập, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án.Toàn cảnh buổi làm việc


Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hậu- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự quyết tâm của liên doanh nhà đầu tư; đồng chí Phó Chủ tịch nhấn mạnh dự án điện khí LNG Cà Ná là dự án quan trọng, động lực để phát triển vùng kinh tế phía Nam của tỉnh nói riêng và của cả tỉnh nói chung. Hiện hồ sơ bổ sung Quy hoạch Trung tâm điện lực Cà Ná đã được Bộ Công Thương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan xây dựng tiêu chí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật. Đồng chí Phạm Văn Hậu- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Công Thương làm đầu mối cung cấp thông tin liên quan đến quy hoạch Trung tâm điện lực Cà Ná để liên doanh nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất hồ sơ dự án đảm bảo phù hợp, khả thi, hiệu quả./.

Đức Nam