Chính trị - Xã hội
 
Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với xã Lâm Sơn về kế hoạch phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2019 
15/07/2019 
 

Chiều ngày 11-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam, chủ trì buổi làm việc với xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) về kế hoạch phấn đấu đạt xã nông thôn mới năm 2019. Cùng dự làm việc có lãnh đạo Sở ngành của tỉnh; đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn và các ban ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND xã Lâm Sơn, đến nay địa phương đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới. Hiện còn 5 tiêu chí phấn đấu đạt vào cuối năm 2019 gồm: tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí Thu nhập; tiêu chí  Hộ nghèo; tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; tiêu chí 19 Quốc phòng và an ninh.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam  phát biểu tại buổi làm việc


Trước khi triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, địa phương xã Lâm Sơn còn nhiều khó khăn về kinh tế-xã hội; cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật đầu tư còn hạn chế. Đến nay, khi tham gia chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; hạ tầng kỹ thuật được đầu tư tương đối đồng bộ; bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống nhân dân cơ bản được ổn định. Tuy nhiên xã Lâm Sơn vẫn phải tiếp tục tập trung để chỉ đạo 1 số vấn đề, nhất là giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo; đảm bảo an ninh trật tự xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đề nghị trong thời gian tới: Địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trong việc chung tay với chính quyền xây dựng NTM; duy trì và nâng cao chất lượng các nhóm tiêu chí đã đạt; phát huy những kết quả đã được từ chương trình hỗ trợ của CJ trong phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp; riêng các tiêu chí chưa đạt cần xác định rõ nguyên nhân để huy động nguồn lực, đề ra giải pháp cụ thể, hợp lý phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch. Trong đó cần lưu ý đến hai tiêu chí còn rất khó khăn hiện nay là Tiêu chí số 10 (thu nhập) và tiêu chí số 11 (hộ nghèo); liên hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; phối hợp với Hội nông dân tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình sản xuất, mở rộng và gắn với liên kết với các tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp để ổn định đầu ra sản phẩm cho nông dân… qua đó đưa Lâm Sơn đạt xã NTM theo đúng kế hoạch đề ra trong năm 2019./.

Thành Hào