Kinh tế
 
Ủy ban nhân dân tỉnh họp nghe báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh 
12/03/2019 
 

Chiều ngày 07/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh đối với họat động khai thác cát trên sông Dinh, chế biến cát nghiền nhân tạo và thu hồi khoáng sản làm vật liệu san lấp từ việc cải tạo đất nông nghiệp. Cùng dự có lãnh đạo các Sở ngành và địa phương liên quan

Theo báo cáo của  Sở Tài nguyên và Môi trường, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 29 mỏ được cấp giấy khai thác cát xây dựng được UBND tỉnh cấp cho 22 doanh nghiệp, với tổng số diện tích 104 ha, trữ lượng khai thác trên 1,527 triệu m3; hiện 13 mỏ đang hoạt động; 01 doanh nghiệp đăng ký thu hồi khoáng sản làm vật liệu san lấp và 02 doanh nghiệp đăng ký đầu tư dự án sản xuất cát nghiền nhân tạo từ vật liệu san lấp. Tại cuộc họp, các ngành, địa phương đã nêu một số tồn tại, bất cập và kiến nghị liên quan đến công tác quản lý, khai thác khoáng sản như: Việc gia hạn giấy phép khai thác còn kéo dài, chưa có sự thống nhất giữa các ngành; hoạt động thu hồi khoáng sản từ cải tạo đất nông nghiệp, hiện chưa có quy định về trình tự, thủ tục giải quyết.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp


Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đề nghị các ngành, địa phương cần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản; căn cứ các quy định của nhà nước và trách nhiệm của mỗi ngành cần có sự thống nhất trong quy trình giải quyết hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản của doanh nghiệp; tích cực tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư dự án cát nghiền nhân tạo từ vật liệu san lấp tại các mỏ đất san lấp đã cấp phép khai thác để thay thế cát xây dựng lòng sông, phù hợp với chủ trương của Chính phủ; thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thu hồi khoáng sản từ cải tạo đất nông nghiệp đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ quy định pháp luật, phù hợp với thực tế để hài hòa việc khai thác khoáng sản của doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu xây dựng của địa phương nhưng đảm bảo các vấn đề về môi trường, tuân thủ các quy định của nhà nước./.

Thành Hào