Kinh tế
 
Uỷ ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 
25/06/2018 
 

Ngày 25/6/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp.Toàn cảnh cuộc họp tại đầu cầu UBND tỉnh


Theo báo cáo, triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, UBND tỉnh đã kịp thời quán triệt và ban hành kế hoạch triển khai, cụ thể hóa kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành theo Nghị quyết của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đề ra chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ đột phá để tập trung chỉ đạo, đã khơi dậy tinh thần chủ động, quyết liệt, phát huy nội lực của các cấp, các ngành và địa phương, sự nổ lực, sáng tạo của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tăng trưởng nhanh, cụ thể: Tổng sản phẩm nội tỉnh ước đạt 6.923 tỷ đồng, tăng 10,1% cùng kỳ (trong đó, giá trị gia tăng các ngành: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 12,7%, Công nghiệp - xây dựng tăng 10,3%; dịch vụ tăng 8,4 % và thuế sản phẩm tăng 6,8%); Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.186 tỷ đồng, đạt 51,6% dự toán năm; giải quyết việc làm mới cho 9.310 lao động, đạt 60% kế hoạch năm, tăng 9,5% cùng kỳ; đào tạo nghề cho 4.449 người, đạt 52,3% KH năm và tăng 24,1% cùng kỳ. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt thứ hạng cao, số doanh nghiệp quy mô lớn thành lập tăng khá, chỉ số PCI được cải thiện, lượng du khách tăng mạnh; vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, dịch bệnh được kiểm soát. Công tác chỉ đạo điều hành đã bám sát và triển khai đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, chương trình trọng tâm, nhiệm vụ đột phá, các chủ trương, giải pháp về cơ chế chính sách đặc thù và thu hút phát triển các nhóm ngành đột phá, trụ cột được chủ động bám sát và chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả ngay từ đầu năm; tăng cường thể chế, thu hút nguồn lực, đổi mới thu hút gắn với kiến tạo môi trường đầu tư, quan tâm doanh nghiệp nhiều hơn, tổ chức thường xuyên và nâng cao hiệu quả các hội nghị gặp mặt, đối thoại, giải quyết kịp thời hơn các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Lĩnh vực xã hội: Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, các hộ nghèo được quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt hơn; công tác tổ chức cho nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên Đán đạt được mục tiêu: vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; công tác giao quân bảo đảm an toàn, đạt chỉ tiêu và chất lượng; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương, nhằm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ công tác năm 2018, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm sau: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung đánh giá giữa nhiệm kỳ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Kế hoạch UBND tỉnh, gắn với kịch bản tăng trưởng năm 2018, trong đó tập trung đánh giá những mặt làm được của ngành, địa phương, những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục trong chỉ đạo điều hành thực hiện đạt và vượt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và kế hoạch năm 2018. Tiếp tục chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các nội dung trình thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính - ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, chống thất thu thuế, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến thuế. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè-Thu, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình sản xuất cánh đồng lớn; điều tiết nước tưới phù hợp, đảm bảo nước cho dân sinh, phục vụ sản xuất, chăn nuôi; phòng chống dịch bệnh cây trồng, chăn nuôi gia súc, gia cầm; tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; chỉ đạo sản xuất và hỗ trợ ngư dân khai thác vụ cá Nam; đẩy nhanh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn; rà soát, tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng tái tạo, sản xuất công nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án BT, các dự án khu đô thị. Tăng cường công tác quản lý đất đai. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia năm 2018; triển khai tốt các hoạt động hè; các giải pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp hè 2018. Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các loại dịch bệnh thường xảy ra trong mùa hè; tiếp tục tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm việc vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng, dịch vụ du lịch; tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ hội Nho, Vang và Biển Ninh Thuận 2018. Đẩy mạnh các biện pháp giảm tai nạn giao thông; bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo ngay tại địa phương./.

Anh Lâm