Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh 
12/11/2020 
 

 

Ngày 10/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND về quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, hành lang bảo vệ nguồn nước được lập để thực hiện các chức năng như bảo vệ sự ổn định của bờ và phòng chống lấn chiếm đất ven nguồn nước, phòng chống các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước; bảo vệ, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật tự nhiên ven nguồn nước; tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, bảo tồn và phát triển các giá trị về lịch sử, văn hóa, du lịch, tín ngưỡng liên quan đến nguồn nước.

Các hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước phải bảo đảm không gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa; không làm ảnh hưởng đến các chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; không gây ảnh hưởng xấu đến cảnh quan, môi trường sinh thái trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước; đồng thời phải thực hiện các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Tại điều khoản chuyển tiếp của Quyết định có quy định đối với cơ sở đang hoạt động trong hành lang bảo vệ nguồn nước mà gây ô nhiễm nguồn nước phải có giải pháp để khắc phục trong thời hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định. Trường hợp cơ sở không khắc phục được tình trạng gây ô nhiễm thì Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đình chỉ hoạt động hoặc di dời./.

BTL