Chính trị - Xã hội
 
UBND tỉnh triển khai chương trình công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2019 
01/11/2019 
 

Ngày 31-10, UBND tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 10 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2019, triển khai chương trình công tác trọng tâm những tháng cuối năm. Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Văn Bình, Phạm Văn Hậu tham dự phiên họp.

Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 10 và 10 tháng năm 2019 tiếp tục duy trì ổn định; sản xuất ở tất cả các ngành, lĩnh vực được chủ động thực hiện, đạt được kết quả tích cực. Diện tích gieo trồng vụ mùa toàn tỉnh thực hiện 25.758 ha, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp trong tháng 10 ước tính tăng 19,45% so với cùng kỳ 2018. Tính chung 10 tháng chỉ số sản xuất toàn ngành tăng 7,09% so cùng kỳ. Các dự án năng lượng tái tạo triển khai đảm bảo tiến độ đưa vào vận hành phát triển thương mại, đóng góp sản lượng điện 161 triệu kWh, tính chung trong tháng điện năng lượng tái tạo sản xuất ước đạt 913 triệu kWh. Trong tháng 10, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 154 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 3.663 tỷ đồng đạt 135%; trong đó, thu nội địa 2.461 tỷ đồng, đạt 102% dự toán, thu xuất nhập khẩu đạt 317% kế hoạch.Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh chủ trì phiên họp


Trong tháng 10/2019 Tỉnh đã tổ chức thành công “Ngày Văn hóa, du lịch Ninh Thuận” tại Hà Nội. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đảm bảo kỷ cương, kỷ luật hành chính có chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao các chỉ số hành chính của tỉnh.

Triển khai chương trình công tác trọng tâm những tháng cuối năm, các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cây trồng, sản xuất cánh đồng lớn, duy trì hiệu quả liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý tàu thuyền, hỗ trợ ngư dân khai thác; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để khắc phục các tồn tại hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu. Tập trung triển khai hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 -2025 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ các đề án, công trình, dự án trọng điểm, như: Đề án xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước; đầu tư hạ tầng kết nối truyền tải để giải tỏa công suất các dự án điện gió, điện mặt trời. Tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, quản lý thị trường bất động sản. Thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong khắc phục những tồn tại, khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. Từ nay đến hết năm 2019, đề nghị các ngành, các cấp kiên định với mục tiêu, không được lơ là, chủ quan, bám sát và thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh, các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ 3 tháng còn lại của năm 2019. Thường xuyên rà soát, đánh giá các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị trong các tháng còn lại của năm 2019, chủ động tập trung triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp đạt hiệu quả tốt nhất. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch hoạch vốn đầu tư công, tăng cường công tác chống phòng thiên tai; cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, bình đẳng, tuân thủ pháp luật./.

Thành Hào