Kinh tế
 
UBND tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 8/2019 về các chính sách liên quan đến tài chính đất đai, khoáng sản 
19/08/2019 
 

Ngày 16/8, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị chuyên đề đối thoại doanh nghiệp về các chính sách liên quan đến tài chính đất đai, khoáng sản, môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan. Tham dự có đại diện các sở, ngành cùng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin về kết quả giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư tại hội nghị gặp mặt đối thoại doanh nghiệp tháng 7/2019. Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin những chính sách liên quan đến tài chính về đất đai, khoáng sản, môi trường cũng như thông tin về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; tình hình giao đất, cho thuê đất, trình trự thủ tục giao đất cho thuê đất;chính sách tài chính về đất đai, khoáng sản; các kiến nghị khó khăn chung của doanh nghiệp liên quan đến đất đai, khoáng sản thời gian qua, các kiến nghị của tỉnh đề xuất cơ quan trung ương xem xét, giải quyết… và thông tin một số nội dung của Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2019 cơ bản đã giải quyết các vướng mắc của Doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất trong thời gian vừa qua liên quan đến cơ chế, chính sách về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản,….

Tại Hội nghị đại diện các doanh nghiệp cũng đã nêu ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề về khai thác khoáng sản cát trên sông Dinh và các điều kiện để đảm bảo môi trường trong hoạt động kinh doanh, các chính sách có liên quan. Đồng thời, kiến nghị các cấp, ngành hữu quan cùng phối hợp giúp đỡ để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp; đồng thời chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu kỹ Nghị định 67/2019/NĐ-CP để giải quyết rốt ráo các kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời tổng hợp các vướng mắc liên quan đến chủ trương, chính sách để tiếp tục kiến nghị với các bộ, ngành liên quan cùng địa phương tháo gỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả./.

Thu Phương