Chính trị - Xã hội
 
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 
07/01/2021 
 

Sáng ngày 04-01, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Tham dự có: đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Thuận năm 2021; theo đó đề ra phương châm hành động năm 2021 là “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, tăng tốc, hiệu quả”. Mục tiêu xuyên suốt, đó là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển KT-XH theo hướng nhanh và bền vững; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh về năng lượng sạch, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống nhân dân. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị


Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ trọng tâm, UBND tỉnh đề ra 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, với 31 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo cụ thể triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021; phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu chủ yếu: Đạt tốc độ tăng trưởng (GRDP) từ 10-11%, GRDP bình quân đầu người đạt 69-70 triệu đồng/người; thu ngân sách trên địa bàn 3.900 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 26.500 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều mới giảm từ 1,5-2%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt 61,7%, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 53,5% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia, lao động qua đào tạo đạt 63,2%; 93,8% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ che phủ rừng đạt 47%; có 96% số hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; 100% các khu cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Tại Hội nghị đại diện các sở, ngành, địa phương đã phát biểu ý kiến phân tích những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong năm 2020 và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Phát biểu định hướng chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá tầm quan trọng của hội nghị, đánh giá cao những nội dung kế hoạch phát triển KT-XH của UBND tỉnh lần này. Phân tích những thành tựu, kết quả đạt được trong thời gian qua và đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành cần phát huy những kết quả đạt được, tự tin, sáng tạo và thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021. Trong đó cần bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết 115 của Chính phủ về thực hiện chính sách đặc thù phát triển KT-XH của tỉnh; phát huy lợi thế, chú trọng phát triển đột phá về năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, biến đổi khí hậu để phát triển KT-XH bền vững. Cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng, đề ra các đề án, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, bám sát phương châm hành động đã đề ra; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, có kế hoạch điều hành chủ động; dân chủ, kỷ cương, giải quyết tốt các vấn đề Nhà nước, thị trường và xã hội; huy động được sức đầu tư của xã hội vào phát triển mang lại hiệu quả thiết thực.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu của nhiệm kỳ, năm có ý nghĩa rất quan trọng tạo đà cho sự phát triển của giai đoạn mới. Trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, trước những yêu cầu nhiệm vụ, thách thức đặt ra trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các sở, ngành, địa phương quán triệt phương châm hành động của năm 2021; quán triệt, triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; các quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với các nội dung thiết thực, cụ thể. Trên cơ sở các chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2021 và các nội dung kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra, yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương có kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể ngay trong những ngày đầu năm 2021. Trong đó chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19, xem đây là nhiệm vụ đặt lên hàng đầu; chú ý khai thác, phát huy các tiềm năng, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cụ thể để triển khai có hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cho các sở, ngành, địa phương chú trọng thực hiện trong thời gian tới./.

Thành Hào