Chính trị - Xã hội
 
UBND tỉnh làm việc với Tổ chức Phát triển Hà Lan 
06/11/2019 
 

Ngày 6/11/2019, Đoàn Bộ Ngoại giao và Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả hợp tác triển khai Dự án “Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ - Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp” tại Ninh Thuận. Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế có trụ sở chính tại Hà Lan, được thành lập từ năm 1965. Hoạt động tại Việt Nam từ năm 1995, SNV góp phần xoá đói giảm nghèo và phát triển bền vững thông qua ba lĩnh vực chính: Nông nghiệp, Năng lượng, Nước sạch và Vệ sinh Môi trường và các lĩnh vực liên ngành: biến đổi khí hậu, giới/tăng quyền năng kinh tế của phụ nữ, thị trường. Tại Ninh Thuận, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) là Nhà tài trợ cho Dự án “Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ/ Nâng cao vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế và nông nghiệp” đang triển khai trên địa bàn tỉnh từ năm 2016.Toàn cảnh buổi làm việc


Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Bình đã thông tin cho Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã  hội của tỉnh; về công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện Dự án do Tổ chức SNV tài trợ và định hướng hợp tác giữa Tỉnh và Tổ chức SNV trong thời gian tới. Nhìn chung, qua 4 năm thực hiện Dự án đã giúp nâng cao thu nhập cho chị em phụ nữ, tăng các cơ hội để người phụ nữ có thể làm chủ kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, từ đó làm giảm sự khác biệt về giới; kết quả trên đặc biệt có ý nghĩa đối với một tỉnh có nền kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế, phần lớn phụ nữ sống ở nông thôn và phụ thuộc vào nghề nông như tỉnh Ninh Thuận. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 để làm cơ sở triển khai việc hợp tác tiếp theo.

Thay mặt Đoàn công tác, bà Maaike Hofman, Phó Điều phối viên Phụ trách Quyền phụ nữ và Bình đẳng giới, Bộ Ngoại giao Hà Lan và bà Elsbeth Akkerman, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam đánh giá cao kết quả kết quả triển khai Dự án tại Ninh Thuận từ năm 2016 đến nay, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo UBND tỉnh đến các vấn đề xã hội, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, vừa giúp tăng thu nhập cho phụ nữ vừa tạo tiền đề thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Chuyến công tác này sẽ giúp Đoàn đánh giá những kết quả đạt được của dự án và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Chương trình công tác của Đoàn tại tỉnh Ninh Thuận diễn ra trong 2 ngày 06 – 07/11/2019, sau khi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn sẽ thăm và làm việc với các hợp tác xã, các đối tác chính triển khai Dự án./.

Như Ngọc