Kinh tế
 
UBND tỉnh họp nghe báo cáo xử lý các dự án titan theo Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ 
12/03/2019 
 

Sáng ngày 07/3/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo xử lý các dự án khai thác titan trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay trên địa bàn tỉnh có 04 dự án titan được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép thăm dò, khai thác (với dịch tích khoảng 3200ha) và diện tích gần 800ha có chứa quặng titan chưa được cấp phép thăm dò, khai thác titan. Thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP, ngày 31-8-2018 của Chính phủ tạm dừng thực hiện các dự án titan các doanh nghiệp đã dừng triển khai các dự án; thống nhất không tiếp tục khai thác titan mà chuyển đổi mục đích đầu tư sang các dự án năng lượng tái tạo và các dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã hội khác. Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành liên quan đã đề xuất các giải pháp nhằm thống nhất hướng tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, ổn định môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy giá trị, hiệu quả sử dụng đất.Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Trần Quốc Nam chủ trì cuộc họp


Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát, thống nhất diện tích quy hoạch titan, đề xuất triển khai các bước xử lý toàn diện, tham mưu UBND tỉnh có báo cáo đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương theo quy định. Đồng thời, Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thành Đồ án quy hoạch giải ven biển phía Nam của tỉnh làm cơ sở để thu hút đầu tư đảm bảo phù hợp, khai thác hiệu quả quỹ đất, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới./.

Thành Hào