Chính trị - Xã hội
 
UBND tỉnh họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh 
18/01/2021 
 

Sáng ngày 16/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị, Khu dân cư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và kế hoạch thực hiện trong thời gian đến. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền; lãnh đạo một số Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, thực hiện Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Khu vực phát triển đô thị đến năm 2020 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh có 07 khu vực phát triển đô thị phân theo địa bàn của các huyện và thành phố, với tổng số 61 vị trí phát triển thực hiện các dự án tương đương quy mô diện tích khoảng 3.551,42ha. Theo đó hiện nay, một số dự án đã được tổ chức triển khai thi công, một số dự án đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện theo quy định và các dự án còn lại đang tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt. Để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án theo yêu cầu hiện nay, trong thời gian đến, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các sở ban ngành, địa phương liên quan tập trung tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư đang triển khai; đồng thời hoàn tất các thủ tục để tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trong thời gian sớm nhất.Đ/c Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp


Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục nhấn mạnh: Chuyên đề về phát triển kinh tế đô thị đã được Tỉnh xác định là một trong những chuyên đề trọng tâm tập trung chỉ đạo triển khai trong năm 2021; trong đó việc tổ chức kêu gọi, triển khai đầu tư phát triển các dự án Khu đô thị mới, khu dân cư nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo bộ mặt cho đô thị, khai thác có hiệu quả quỹ đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là một trong những thành tố quan trọng của chuyên đề này. Do đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc nội dung trên để tập trung phối hợp tham mưu giải quyết các công việc liên quan nhằm đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện các dự án trong thời gian đến được thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành cần tiếp tục rà soát toàn diện các vấn đề về phát triển các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, có đánh giá thực trạng, tình hình, kết quả thực hiện, những công việc cần tập trung tháo gỡ đối với từng dự án trong thời gian tới, nhất là các dự án đang triển khai; trên cơ sở đó tham mưu xây dựng quy trình, kế hoạch chi tiết, phân công, phân nhiệm cụ thể từng sở, ngành, đơn vị triển khai các công việc để sớm hoàn tất các thủ tục liên quan, tổ chức khởi công một số dự án trong năm 2021. Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác quản lý đất đai chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, vi phạm trật tự xây dựng tại các khu vực đã được quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án trong thời gian đến./.

Minh Tường 
Tin đã đưa
(26/02)
(26/02)
(26/02)
(25/02)
(18/02)
(18/02)
(12/02)
(09/02)
(08/02)
(05/02)